**

หีบทั้งหมด


หีบศพ โลงศพของสุริยาหีบศพ ออกแบบจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายหีบศพ
มานานมากกว่า 65 ปี โดยมีการพัฒนารูปแบบของหีบศพให้ทันสมัยและใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นหีบศพไทย หีบศพจีน หีบศพคริสต์


หีบศพแบบจีน


หีบศพ : หีบศพจำปา

หีบศพ : หีบศพจำปา (สีเหลือง)

หีบศพ : หีบศพจำปา (สีแดง)

หีบศพ : หีบศพจำปาไม้สัก


หีบศพแบบคริสต์


หีบศพ : หีบศพคริสต์

หีบศพ : หีบศพคริสต์ (หกเหลี่ยม)

หีบศพ : หีบศพคริสต์ (หกเหลี่ยม)

หีบศพ : หีบศพคริสต์ (สี่เหลี่ยม)


หีบศพแบบไทย


หีบศพ : หีบศพไม้สักฐาน 3 ชั้นติดใบอ้อย

หีบศพ : หีบศพไม้สักฐาน 3 ชั้น ติดลายเทพพนม

หีบศพ : หีบศพไม้สักฐาน 3 ชั้นติดลาย

หีบศพ : หีบศพไม้สักแกะลายหลุยส์ปิดทองคำเปลว 99%

หีบศพ : หีบศพทรงธรรมพ่นสีทอง

หีบศพ : หีบศพทรงธรรมพ่นสีครีม

หีบศพ : หีบศพไม้สักทรงธรรมแกะลาย2

หีบศพ : หีบศพทองครอบ

หีบศพ : หีบศพไม้สักแกะลายกุหลาบปิดทองคำเปลว 99%

หีบศพ : หีบศพไม้สักทรงธรรมขาสิงห์

หีบศพ : หีบศพไม้สักทรงธรรมแกะลาย1

หีบศพ : หีบศพทรงธรรมพ่นทรายปิดทอง

Address

บริษัท สุริยาคอร์ปอเรชั่น จำกัด
122/1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Contacts

Email: info@suriyacorporation.com
Phone: 02 950 0989