**

หีบศพแบบจีน (หีบจำปา)หีบศพแบบจีน (หีบจำปาสีดำ)

รายละเอียดสินค้า :

เป็นหีบศพทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป หีบศพทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ตัวหีบศพเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด หีบศพมีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในหีบศพบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวหีบศพประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

หีบศพแบบจีน (หีบจำปาเหลือง)หีบศพแบบจีน (หีบจำปาสีเหลือง)

รายละเอียดสินค้า :

เป็นหีบศพทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป หีบศพทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ตัวหีบศพเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด หีบศพมีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในหีบศพบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวหีบศพประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

หีบศพแบบจีน (หีบจำปาแดง)หีบศพแบบจีน (หีบจำปาสีแกง)

รายละเอียดสินค้า :

เป็นหีบศพทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป หีบศพทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ตัวหีบศพเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด หีบศพมีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในหีบศพบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวหีบศพประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

หีบศพแบบจีน (หีบจำปาไม้สัก)โลงศพแบบจีน (โลงศพจำปาไม้สัก)

รายละเอียดสินค้า :

เป็นโลงศพทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป โลงศพทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง หรือคงสีไม้สักไว้ ตัวโลงศพเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในโลงศพบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวโลงศพประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

Address

บริษัท สุริยาคอร์ปอเรชั่น จำกัด
122/1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Contacts

Email: info@suriyacorporation.com
Phone: 02.026.3862

Built with Mobirise - Click here