**

โลงศพคริสต์ (หกเหลี่ยม)

Mobirise

รายละเอียดสินค้า
หีบศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งหีบศพทรงสี่เหลี่ยมและหีบศพหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

Mobirise
Mobirise
Address

บริษัท สุริยาคอร์ปอเรชั่น จำกัด
122/1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Contacts

Email: info@suriyacorporation.com
Phone: 02 950 0989

https://mobirise.com simple maker