**
easy site creator

หีบไม้สักแกะลายหลุยส์ปิดทองคำเปลว 99%

Mobirise

รายละเอียดสินค้า :
เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น ทำจากไม่สักแท้ ทาด้วยสีไม้เชลแล็ก เพื่อโชว์ลายธรรมชาติของไม้สัก ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว คงทนแข็งแรงตัวหีบแกะลายหลุยส์ เหมาะสำหรับใช้บรรจุศพนาน 100 วัน หรือ 1 ปี


Address

บริษัท สุริยาคอร์ปอเรชั่น จำกัด
122/1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Contacts

Email: info@suriyacorporation.com
Phone: 061.569.5694