**
free responsive web templates

หีบจีน (จำปาแดง)

Mobirise

รายละเอียดสินค้า

เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) จากไม้สักแท้ ทาด้วยสีแดงภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ภายนอกประดับด้วยลายกนกแบบจีน เป็นงานแฮนด์เมดทั้งใบ


Mobirise
Mobirise
Mobirise
Address

บริษัท สุริยาคอร์ปอเรชั่น จำกัด
122/1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Contacts

Email: info@suriyacorporation.com
Phone: 061.569.5694